Nieuws

Vanaf 16 November 2020 hebben wij de nieuwe nieuwsitems geplaatst op de website:  SamenSintAnthonis. Onderstaande items zijn van voor deze datum.

De Dorpsraad doet geen geen klachtenafhandeling openbare ruimte.

Openbare ruimte meldingen gemeente Sint Anthonis kunnen gedaan worden op diverse manieren. Zo is er een online app:  Verbeterdebuurt.nl, maar u kunt het natuurlijk ook gewoon bellen (0485) 388 888. Kijk voor alle mogelijkheden naar bijgevoegd document.

 

De telefoniste zal dan de melding direct in verbeterdebuurt invoeren, zodat deze ook op de website te zien is. U kunt dus met de pc en met de smartphone of tablet meldingen doen, maar ook telefonisch. En u bent uiteraard ook nog altijd van harte welkom om persoonlijk melding te komen doen in de publieksruimte van het gemeentehuis.

Kijk voor alle mogelijkheden naar bijgevoegd document.

Lees verder>>

In de raadsvergadering van 17 september stemde de gemeenteraad unaniem voor de plannen, wat met groot applaus werd ontvangen. Lees verder>>

Wilt u meer wilt  weten over deze thema's in ons dorp, lees hier verder>>

Ben je een betrokken, actieve en enthousiaste inwoner en wil je een verbindende rol spelen in je dorp/buurt? Lees verder >>.

Met de inbreng van vele partijen is er een mooi Lokaal Sportakkoord opgesteld. Het college heeft inmiddels ingestemd met het sportakkoord. Lees verder>>

Zoals u wellicht op en in het nieuws gehoord zult hebben, is de bruine rat drastisch in opkomst in ons land. Ook de gemeente Sint Anthonis heeft hier behoorlijk last van en wil u vragen mee te helpen om dit probleem op te lossen. Lees verder>>.

U heeft er al veel over kunnen lezen: de gemeente had een extra budget vrijgegeven om lokale initiatieven die de leefbaarheid in de dorpen verbeteren, te ondersteunen. De naam van dit project is Vitale Kernen. Lees verder >>

Gelukkig proberen diverse inwoners uit Sint Anthonis, daar waar mogelijk deze heftige Coronatijd wat te verlichten.

Ook gaat MFC Oelbroeck weer open. Lees verder>>

Duurzaamheid is één van de speerpunten van de dorpsraad. Lees verder>>

Door vele vrijwilligers en ondersteuning vanuit de gemeente is nu een maandelijkse uitgave mogelijk. Lees verder>>

De dorpsraad vindt woningbouw in Sint Tunnis erg belangrijk. Vooral de bouw van betaalbare woningen en dat de jeugd een kans geboden moet worden om in ons dorp te blijven wonen heeft onze speciale attentie. Lees verder>>

 

Wil je hulp aanbieden voor anderen (zoals boodschappen doen) maar ook hulp vragen als het nu zelf even niet lukt, lees verder>>
 

Nieuwjaarsborrel 2020, terugblik

​De nieuwjaarsborrel is ook dit jaar weer door veel mensen bezocht. Het was wederom drukker dan ooit. 

Met dank aan cabaret 'Iets van NIKS' en de vrijwilligers van Oelbroeck. Lees verder>>

Bent u geïnteresseerd in de leefstijl van de inwoners van Sint Anthonis, bekijk dan eens op deze website.

 

Gemeente SINT ANTHONIS

Huishoudens:4865

  • Avontuurzoekers:6.5 %

  • Harmoniezoekers: 16.2 %

  • Inzichtzoekers :12.9 %

  • Plezierzoekers: 12.2 %

  • Rustzoekers: 20.9 %

  • Stijlzoekers: 14.7 %

  • Verbindingzoekers: 16.6 %

De nieuwjaarsborrel van de Dorpsraad Sint Tunnis draait ook dit jaar weer om het optreden van de cabaretgroep ‘Iets van NIKS’. Na het openingswoord van Dorpsraadvoorzitter Jos van Duren wordt het podium vrijgemaakt voor het inmiddels illustere kwartet Hans Rausch, Will Thijssen, John Geerts en Christan van Gelder. Lees verder>>

Ook nu zal er weer kerstverlichting opgehangen worden, al is het niet helemaal dat wat de werkgroep in gedachte had. Lees verder>> 

Het VAB beleid wordt door de gemeente actief ondersteund. Staleigenaren uit de provincie Noord-Brabant kunnen tot 1 december 2021 aanspraak maken op de regeling VABImpuls. Lees verder>>

Op 8 november heeft de gemeenteraad unaniem besloten om de voorkeursvariant van de regiegroep goed te keuren. 

Voor meer details en historie lees hier verder>>

.

Op zaterdag 23 en 24 september 1944 bereikten de eerste geallieerden Sint Anthonis. Dit is dus nu exact 75 jaar geleden.

Om dit te herdenken werd in het weekend van 28 en 29 september een 75 jarig herdenkingsevenement georganiseerd.  Lees verder>>

 

Dit is een publicatie van de gemeente Sint Anthonis.

Op 28 oktober is het herindelingsontwerp ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern’ vastgesteld door de gemeenteraden van Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. Dit herindelingsontwerp stelt de gemeentebesturen in staat de voorbereidingen op de herindeling verder uit te werken en de contouren van de nieuwe gemeente te schetsen.

 

Onderdeel van het Herindelingsontwerp is de visie op de toekomstige gemeente Land van Cuijk, die tot stand is gekomen door o.a. de inwonersbijeenkomsten in mei en juni en die verwoord is in hoofdstuk 4 van het Herindelingsontwerp. (Herindelingsontwerp.pdf).

 

Om de toekomstvisie te illustreren, is er een video gemaakt. Het idee achter de film is de 25 kernen te laten spreken met 1 stem: Wij zijn Land van Cuijk.

Bekijk hier de: Video Toekomstvisie

30-08-2019

Herindeling

De herindeling komt met rasse schreden dichterbij. De gemeente Sint Anthonis heeft ons gevraagd bijgevoegd artikel met u te delen.  Lees verder>>

Op woensdag 10 april hield de Dorpsraad Sint Tunnis haar jaarvergadering. Lees verder>>.

Op 10 April is er in de jaarvergadering van de Dorpsraad uitgebreid aandacht besteed aan de N602.

Lees verder>>

04-04-2019

Voor en Door Sint Tunnis

Voor en Door Sint Tunnis is er voor de leefbaarheid in omgeving Sint Anthonis, is er voor alle leeftijden, is er om jouw te helpen en wil meer beleving in omgeving Sint Anthonis door middel van evenementen.

 

Deze evenementen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar daar is jou hulp bij nodig! Heb je altijd al een zeepkistenrace, vriendentoernooi, muziekevenement, touwtrekwedstrijd of een ander evenement in ons mooie dorpje willen organiseren? Hielden contacten, kennis, vrijwilligers en financiën je altijd tegen om dit te doen? Dan is Voor en Door Sint Tunnis er voor jouw!

Voor en Door Sint Tunnis helpt jou met het organiseren van een evenement. Geen commerciële doeleinden, maar gewoon iets willen doen voor het dorp. Wij willen de beleving in het dorp vergroten, maar hier is jou hulp bij nodig. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 

Naast het helpen met organiseren van evenementen is het ook mogelijk om een stage hosting te laten doen door Voor en Door Sint Tunnis bij al bestaande evenementen en organiseren wij zelf evenementen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lars Willems

larsw1998@hotmail.com

De dorpsraad heeft samen met lokale ondernemers en de gemeente een energiebeurs georganiseerd.

Lees verder >>

We willen graag het dorpsteam Sint Anthonis onder de aandacht brengen.

In het dorpsteam werken diverse dienstverleners met elkaar samen (zoals de wijkverpleegkundige, cliëntondersteuning, maatschappelijk werk, Wmo-consulent, jongerenwerk en de WWZ-coördinator). Inwoners kunnen bij het dorpsteam terecht met vragen en problemen op het gebied van ondersteuning en zorg. Denk hierbij aan mobiliteitsproblemen, mantelzorgondersteuning, eenzaamheid, bezorgdheid over buren, familie of bekenden, ondersteunende begeleiding en dagbesteding, etc..

Voor meer informatie over het dorpsteam kunt u met hen contact opnemen (tel. 0485-700 521, e-mail: dorpsteam@sintanthonis.nl) of met Ruud Fleuren van het cluster sociaal domein (tel. 0485-388 870, e-mail: ruudfleuren@sintanthonis.nl).

Flyer Dorpsteam Sint Anthonis.

12-01-2019

Please reload