Jos van Duren

Voorzitter

Aandachtsgebieden: Woningbouw en Dorpsontwikkelingsplan

Ik ben opgegroeid in Sint Tunnis en sinds december 2016 lid van de dorpsraad. Sinds april 2018 mag ik mij voorzitter van de dorpsraad noemen. Van beroep bedrijfskundige en werkzaam geweest in diverse management functies. Ik zou graag zien dat de inwoners trots zijn en blijven op ons dorp. We moeten daarvoor naar mijn mening een levendig dorp hebben met veel initiatieven en participatie, voldoende woonruimte en voorzieningen. Ik zet mij daar graag voor in.

Realisatie:  steRk tekst en vorm     Colofon: deze website is een initiatief van de Dorpsraad Sint Tunnis