top of page

Subsidies Dorpsraad

Doelstelling en uitleg

Jaarlijks krijgt Dorpsraad Sint Tunnis, in het kader van zelfsturing, een bijdrage van de gemeente Land van Cuijk ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen met het oog op de leefbaarheid.
Dorpsraad Sint Tunnis heeft als doel om de leefbaarheid in het dorp te bevorderen en eigen initiatieven van de inwoners te stimuleren. Zij mag het bedrag naar eigen inzicht besteden voor Sint Anthonis. Dit document is een handleiding bij het aanvragen van een financiële bijdrage. 

De subsidie van de gemeente (€3000) wordt in 2024 aangevuld met een eigen vermogen van €3000 van de Dorpsraad Sint Tunnis. Zodra het budget is uitgeput, kunnen er geen verdere aanvragen meer worden gehonoreerd.

Uitgangspunten Dorpsraad Sint Tunnis voor de toekenning van geld in het kader van de zelfsturing Leefbaarheidsfonds:
 

 • De dorpsraad richt zich m.b.t. zelfsturing op de verbetering van de leefbaarheid in het dorp Sint Anthonis en spreekt daarom over een “Leefbaarheidsfonds”.

 • Met dit Leefbaarheidsfonds worden projecten ondersteund die worden geïnitieerd door burgers van het dorp Sint Anthonis met het doel om het leefklimaat en sociale samenhang in het dorp te verbeteren.

 • Projecten worden voor ten hoogste  € 1000,00 ondersteund. 

 • Ondersteuning is éénmalig, ook wanneer het om meerjarige of jaarlijks terugkerende projecten gaat. 

 • Bij een aanvraag ingediend door samenwerkende verenigingen kunnen uitzonderingen gemaakt worden t.a.v. bedrag en/of éénmaligheid.

 • Een commissie van de dorpsraad beoordeelt de aanvragen en neemt een beslissing en informeert de voltallige dorpsraad in de eerstvolgende vergadering.

 
 
De criteria voor toekenning zijn:

 

 • Projecten dienen de leefbaarheid te bevorderen en toegankelijk te zijn voor de hele gemeenschap.

 • Projecten bevinden zich op sociaal-cultureel gebied en dienen dorpsbreed gedragen te worden.

 • Projecten dienen duurzaam, niet commercieel, voor een breed publiek toegankelijk te zijn en geen persoonlijk belang te dienen voor de aanvragers.

 • Projecten dienen uitgevoerd te worden binnen het dorp Sint Anthonis.

 • De aanvraag dient in het zelfde kalenderjaar als de activiteit ingediend te worden

 • De projecten moeten in principe in het lopende jaar gerealiseerd worden.

 • De aanvraag dient middels een aanvraagformulier te worden ingediend bij de dorpsraad. Het formulier is op te vragen via deze website.

 • De aanvrager dient eventueel aan te kunnen tonen waaraan de daadwerkelijk verstrekte bijdrage wordt uitgegeven. Dit kan zijn door overleggen van rekeningen.

 • De dorpsraad neemt, binnen maximaal twee maanden, na ontvangst van de aanvraag, met een begroting, een beslissing over de eventuele toekenning. De toekenning is ook afhankelijk van resterend budget Leefbaarheidsfonds.

 • De commissie, bestaande uit leden van de dorpsraad, kan de aanvrager eventueel uitnodigen om het project nader toe te lichten.

Toekenningen Leefbaarheidsfonds 2023

 • Carnavalsvereniging en de Harmonie - Zing a long uut ouw lief

 • muziekcafé Oelbroeck - Muziek Café

 • Positieve Gezondheid - Positieve Gezondheid Vervolg

 • Tourclub Oploo - Wielerrronde

 • Oranjecomité - Koningsdag 

 • Positieve Gezondheid - Week Positieve Gezondheid

 • KBO - KBO Ouderendag

Toekenningen Leefbaarheidsfonds 2022

 • KBO - Sleutel tot langer thuis, infoavond voor ouderen

 • Evenementencommissie Oelbroeck - Opening Oelbroeck

 • Werkgroep seniorenmiddag - kom genieten in Oelbroeck

 • Opening Oelbroeck - bijlage in de Trots

 • Sinterklaascommittee - Sinterklaasfeest voor kinderen

 • Werkgroep Sint Tunnis Lied - Sint Tunnis lied

Toekenningen Leefbaarheidsfonds 2021

 • Organisatie Lichtjesoptocht - lichtjesoptocht

 • KBO - programmaboekjes

 • Scouting Sint Patrick -  bankje

 • SamenSintAnthonis - welkomstas

Toekenningen Leefbaarheidsfonds 2020

 • Muziekvereniging Sint Cecilia - Kerstconcert

 • Zorgcentrum Op 't Hoogveld - brandwerende houten kerstbomen

 • Kinder Geocache Route - opstart

Toekenningen Leefbaarheidsfonds 2019

 • Carnavalsconcert 2019

Toekenningen Leefbaarheidsfonds 2018

 • Restauratie grafstenen en grafzerken (oude kerkhof)

 • Voor en Door Events - oprichting

 • Kunstkring - concert

 • Buitenspeeldag - opstart

 • Opening Theehuis Landschapspark - opening

bottom of page