N602

Laatste update 12 april 2019

Werk aan N602 in Sint Anthonis staat voor de deur

Het moment dat er na Wanroij en Ledeacker ook in Sint Anthonis aan de N602 wordt gewerkt, komt snel dichterbij. Enerzijds omdat de klok doortikt, anderzijds omdat de gemeente Sint Anthonis en aannemer Infrascoop een nieuwe planning hebben gemaakt waarbij het werk in Sint Anthonis nog dit voorjaar wordt opgepakt. De gemeenschappelijke inzet is om voor het einde van het jaar het totale project - inclusief de groenaanplant - af te ronden.

Opschaling

De opschaling van het karwei is mogelijk door naast de werkploeg die momenteel in Ledeacker aan de slag is, vanaf dit voorjaar in Sint Anthonis een tweede ploeg in te schakelen. De eerste ploeg in Ledeacker trekt het werk door tot aan de parkeerplaats op de hoek Breestraat-Henri Dunantstraat. De extra ploeg heeft deze parkeerplaats als vertrekpunt en werkt tot het eindpunt van het traject bij de turborotonde.

De ploeg die in Ledeacker nu ter hoogte van de kerk aan het werk is, gaat hier onveranderd mee door. Naast nieuw straatwerk wordt hier ook een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Volgens de planning is deze ploeg aan het begin van de bouwvak (22 juli) bijna gevorderd tot het restaurant ‘Tussen Harrie en Toon’ (voorheen Oele Tôns). Na de bouwvak trekt deze ploeg het werk naadloos door in Sint Anthonis tot aan de parkeerplaats naast autobedrijf Van de Weem. Dit is het eindpunt van het hemelwaterriool.

Sint Anthonis

De parkeerplaats naast het autobedrijf is juist gekozen als beginpunt van de tweede werkploeg, die vervolgens in de richting werkt van de turborotonde, het eindpunt van het infrastructurele project. Omdat op dit deel van de N602 geen hemelwaterriool komt te liggen en alleen de bestrating wordt vernieuwd, kan deze werkploeg ‘meters maken’. In deze fase krijgt ook de ‘Brinkstraat’ - de weg tussen de Brink en het gemeentehuis - een nieuwe gebruikersvriendelijke bestrating.

breestraat.jpg

Op het moment dat de eerste ploeg haar eindpunt bereikt, is de tweede ploeg volgens planning bij de turborotonde. Dan kunnen op verschillende plaatsen langs het traject perken worden ingericht, bomen en struiken worden geplant, banken en ander straatmeubilair worden geplaatst.

Als eerste onderdeel van de werkzaamheden werden op 23 februari in de Dokter Verbeecklaan twee eiken geveld (voor aanleg fiets- en voetpad) en aan de Breestraat enkele bomen gekapt in de randzone van de parkeerplaats van MFA Oelbroeck. Dit om ruimte te maken voor de nieuwe inrit naar Oelbroeck die aan de Breestraat komt te liggen.

Korte omleidingen

Het plan van de aannemer is om in Sint Anthonis te gaan werken met kleine werkvakken en korte omleidingen, om zo de overlast voor aanwonenden, winkels en zaken tot een minimum te beperken. Korte omleidingen zijn hier mogelijk vanwege de vele zijwegen van de N602 in het dorp. In de nieuwe planning wordt ook rekening gehouden met grote evenementen die plaatsvinden, zoals het Pinkstervolleybaltoernooi met Pinksterparty

en de zomerkermis. Tijdens de bouwvak - van 22 juli tot en met 9 augustus - wordt de N602 volledig opengesteld.

Voor actuele informatie over de werkzaamheden aan de N602, omleidingen en bereikbaarheid: www.sintanthonis.nl/n602.

dr-verbeecklaan-boom-rooien.jpg

26 januari 2019

N602, bereikbaarheid van evenementen

Projectorganisatie N602 kijkt naar bereikbaarheid van evenementen

Hoewel overlast onvermijdelijk is, stelt de gemeente Sint Anthonis alles in het werk om ervoor te zorgen dat evenementen die in Sint Anthonis plaatsvinden tijdens de reconstructie van de N602 zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Voor elk evenement worden geschikte omleidingen ingesteld.

Nadat aannemer Infrascoop in Wanroij de werkzaamheden aan de N602 grotendeels heeft afgerond, wordt er sinds november 2018 gewerkt in Ledeacker. Vanaf de Wanroijse kant van Ledeacker wordt er zo doorgewerkt tot het eindpunt bij de turborotonde in Sint Anthonis.
Volgens de planning zijn de stratenmakers begin juni bij de ‘grens’ tussen Ledeacker en Sint Anthonis, ter hoogte van het restaurant ‘Tussen Harry en Toon’ (voorheen Oele Tôns). Met uitzondering van de bouwvak (22 juli 2019 t/m 9 augustus) wordt er gewerkt richting turborotonde.

Het bureau Newae, dat in augustus door de gemeente Sint Anthonis in de arm werd genomen, is momenteel druk bezig met het inventariseren van de grote evenementen in Sint Anthonis. In samenspraak met de organisatoren zoekt het bureau naar de beste bereikbaarheid, waarbij wel rekening moet worden gehouden met omleidingen.
Het eerste grote evenement is de carnavalsoptocht van D’n Uutlaot, die op zondag 3 maart door het centrum van Sint Anthonis trekt. De route van de optocht is onveranderd. Wel moeten deelnemers en bezoekers uit de richting Wanroij vanwege de afsluiting bij Ledeacker rekening houden met een omleiding.

Jeugd-Sint-Anthonis.jpg

Andere evenementen waar bureau Newae intussen naar kijkt zijn het Pinkstervolleybaltoernooi en de Pinksterparty van Activia (7, 8, 9, 10 juni), Goei Leven (28, 29, 30 juni) en de zomerkermis (13, 14, 15, 16 juli). Organisaties van grotere evenementen die ook graag afstemming willen, kunnen een mail sturen naar vragen@n602.nl. Na ontvangst wordt er snel contact opgenomen.

pinkstertoernooi2018.jpg