top of page

 Landschapspark Hoogveld

Inmiddels in de afrondingsfase. Eind 2022 verwachten we het project te kunnen afsluiten.

Het begon in 2016 met een mooi plan en in 2017 kwam een gedeelte van financiering rond, later nog gevolgd door een bijdrage van Vitale kernen.

2017 Waterschap geeft Groen-blauwe handdruk

Water en groen, verbinding en beleving zijn vier thema’s die prachtig naar voren komen in het ontwerp voor Landschapspark
St. Anthonis. Dorry Eling is als lid van de dorpsraad Sint Tunnis één van de drijvende krachten achter dit initiatief. Op vrijdag 16 juni 2017 kreeg ze uit handen van de regiocommissie Raam van waterschap Aa en Maas de aanmoedigingsprijs ‘Groen-blauwe handdruk’ overhandigd.
 
“We zijn erg onder de indruk van het vele werk dat door Dorry en andere vrijwilligers van de dorpsraad is verzet!”, zegt William de Kleijn, lid van het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas.
“Het parkje tussen de N272 en de Dokter Verbeecklaan wordt in de plannen omgetoverd tot een belevingsparadijs voor jong en oud. en mooie plek om te genieten van water en natuur.

Voorafgaand aan de uitreiking gaf Dorry enthousiast een presentatie aan de Regiocommissie van waterschap Aa en Maas. Deze commissie bestaat uit leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap en anderen die vanuit de regio betrokken zijn bij water- en klimaatthema’s en het werk van het waterschap.

'Groen-blauwe handdruk’

De ‘Groen-blauwe’ handdruk is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid.
De regionale commissies van het waterschap rijken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving.

“Het parkje tussen de N272 en de Dokter Verbeecklaan wordt in de plannen omgetoverd tot een belevingsparadijs voor jong en oud. Met een waterspeelplaats, goed begaanbare paden, een boomgaard, moestuin en kunst wordt het een lust voor het oog.
Een mooie plek om te genieten van water en natuur en een mooie bijdrage aan een klimaatbestendig Land van Cuijk, waarin we samen correct omgaan met water en groen”.

bottom of page