top of page

Jongerenpanel 2018

7 november 2018

Als dorpsraad vinden wij het belangrijk dat Sint Tunnis voor jongeren een aantrekkelijk dorp is om in  te (blijven) wonen. Maar wat maakt een dorp voor jongeren nu eigenlijk aantrekkelijk? Om dat te inventariseren, organiseerde wij op 2 november het eerste Jongerenpanel.

Didi Claessens en Maria Barten-Jans hebben hiervoor het initiatief genomen en dit eerste Jongerenpanel georganiseerd.  Maar liefst 40 jongeren gingen met elkaar in gesprek over wat hen trots op Sint Tunnis maakt en wat hun dromen zijn voor het dorp.

In het kort samengevat:

Geweldige opkomst en betrokkenheid van de Sint Tunnisse jeugd.

Trots op Sint Tunnis door de onderlinge sfeer, de evenementen en onze geschiedenis. Maar ook op de jeugd zelf, die zelf werkt aan gezamenlijkheid en leefbaarheid.

Maar ook nog heel veel te doen, in de woningmarkt, de bestaande en nieuwe evenementen, het straatbeeld en de continuïteit van het verenigingsleven. 
Veel werk aan de winkel dus.

Het was dus een zeer geslaagde avond die veel informatie opleverde waar wij ons samen met de jongeren voor gaan inzetten. De meeste deelnemers hebben ook de behoefte tot een tweede bijeenkomst, die er zeker zal komen. Hou de agenda dus in de gaten.

Jongeren Arena.jpg
Jeugd-Sint-Anthonis.jpg
bottom of page