top of page

Service Bureau Verenigingen

Doelstelling: Besturen van  Verenigingen en stichtingen in Sint Anthonis ondersteunen bij hun bestuurlijke activiteiten . Te denken valt aan: uitwisseling middelen, subsidies, wetgeving, communicatie en bezetting belangrijke functies

20210930 Sint Tunnisse verenigingsleven bijeen_02.png

Sint Tunnisse verenigingsleven bijeen

Op 30 september (2021)  kwamen de besturen van meer dan 25 Sint Tunnisse stichtingen en verenigingen bij elkaar. Zo ongeveer het hele verenigingsleven uit het dorp werd er bijgepraat door leden van de dorpsraad, en andersom. Uit onze gesprekken bleek dat er weinig veranderd is ten opzichte van vrijwilligers en het ledenbestand in veel verenigingen. De tekorten zijn hier en daar ronduit nijpend. 

Toch blijven we optimistisch en denken we in oplossingen. De dorpsraad presenteerde verschillende ideeën waarmee verenigingen de problematiek te lijf kunnen gaan. Een kleine greep uit alle ideeën zijn bijvoorbeeld een gezamenlijk vacatureteam  "We Want You" voor vrijwilligers en een "Service Bureau Verenigingen"  voor het ondersteunen van bestuurlijke activiteiten (denk aan bv WBTR). 

Bezetting belangrijke functies

In de verenigingsavond kwam naar voren dat verenigingen en stichtingen niet altijd de tijd en capaciteit hebben om nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te werven. Om deze verengingen en stichtingen hierbij te ondersteunen, heeft de werkgroep enkele personen bereid gevonden die samen een commissie vormen. Zij hebben allen bestuurlijke ervaring en een groot netwerk. Deze commissieleden durven op mensen af te stappen die normaliter niet gevraagd zouden worden. Zij kunnen de verenigingen ook tips geven om zelf beter te werven. 

De commissie bestaat heeft de passende naam: ‘We want you’. 

Mocht een vereniging problemen hebben met de bezetting van het bestuur, dan kunnen zij contact opnemen via wewantyou@dorpsraadsinttunnis.nl. Vervolgens gaat de commissie hiermee aan de slag.

bottom of page