top of page

Service Bureau Verenigingen

Ondersteuning voor een bloeiend verenigingsleven

 

Het Service Bureau Verenigingen in Sint Anthonis zet zich in om lokale verenigingen en stichtingen te ondersteunen bij hun bestuurlijke activiteiten.

 

In 2022 hebben we een avond georganiseerd waarbij een notaris uitleg gaf over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), aangevuld met praktische tips van één van onze verenigingen. 

 

Daarnaast verzorgden we een lezing over het gebruik van sociale media.

 

Er vond een bijeenkomst plaats met werkgroepen die activiteiten organiseren in en voor Sint Anthonis, maar geen rechtspersoon zijn. Samen hebben we gekeken naar de wensen van deze werkgroepen. Op dit moment zijn we bezig om hiervoor een “kapstok stichting” op te richten. Deze stichting zal de werkgroepen gaan ondersteunen bij bestuurlijke taken zoals vergunningen, subsidies en de financiële verantwoording. 

 

Een afgerond project betreft de oprichting van de commissie "We Want You," gericht op het werven van vrijwilligers. Voor meer informatie, zie deze link.

20221107 Infoavond over WBTR en social media.jpg

Infoavond over WBTR en social media 7-11-2022

bottom of page