Service Bureau Verenigingen

Doelstelling: Besturen van  Verenigingen en stichtingen in Sint Anthonis ondersteunen bij hun bestuurlijke activiteiten . Te denken valt aan: uitwisseling middelen, subsidies, wetgeving, communicatie, etc.

20210930 Sint Tunnisse verenigingsleven bijeen_02.png

Sint Tunnisse verenigingsleven bijeen

Op 30 september (2021)  kwamen de besturen van meer dan 25 Sint Tunnisse stichtingen en verenigingen bij elkaar. Zo ongeveer het hele verenigingsleven uit het dorp werd er bijgepraat door leden van de dorpsraad, en andersom. Uit onze gesprekken bleek dat er weinig veranderd is ten opzichte van vrijwilligers en het ledenbestand in veel verenigingen. De tekorten zijn hier en daar ronduit nijpend. 

Toch blijven we optimistisch en denken we in oplossingen. De dorpsraad presenteerde verschillende ideeën waarmee verenigingen de problematiek te lijf kunnen gaan. Een kleine greep uit alle ideeën zijn bijvoorbeeld een gezamenlijk vacatureteam  "We Want You" voor vrijwilligers en een "Service Bureau Verenigingen"  voor het ondersteunen van bestuurlijke activiteiten (denk aan bv WBTR).