Welkom bij Dorpsraad Sint Tunnis!

De dorpsraad is opgericht in 1996 en bestaat uit vrijwilligers die zich verenigd hebben om de algemene belangen van de inwoners in ons dorp te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden en/of te verbeteren. We zijn gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners van ons dorp.  In een convenant met de gemeente is de manier samenwerken vastgelegd. 

De dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van een dorpsraad zijn er vele: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en vertegenwoordigen van Sint Anthonis.  Kijk hier voor een korte presentatie over waar we zoal mee bezig zijn.

Dorpsraad Sint Tunnis

heeft nieuws voor u!

Noteer de activiteiten van Dorpsraad Sint Tunnis

in uw agenda!

Realisatie:  steRk tekst en vorm     Colofon: deze website is een initiatief van de Dorpsraad Sint Tunnis