top of page

Welkom bij Dorpsraad Sint Tunnis!

De dorpsraad Sint Tunnis, opgericht in 1996, bestaat uit vrijwilligers die er naar streven samen en belangeloos de algemene belangen van de inwoners te behartigen. Uitgangspunt is daarbij het behoud en de verbetering van de leefbaarheid in de directe omgeving. Daarbij zijn wij gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de inwoners. De dorpsraad is geen politieke partij en bedrijft ook geen politiek. Ook zijn we geen loket van de gemeente.

Speerpunten 2022.png

Taken van de dorpsraad:

  • Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over de leefomgeving;

  • Wij functioneren als klankbord voor gemeente en maatschappelijke organisaties;

  • Wij ondersteunen de communicatie tussen de gemeente en het dorp;

  • Wij stimuleren de samenwerking en maken afspraken met partners in het dorp;

  • Wij denken mee bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen in het dorp.

Kijk hier voor een korte presentatie over de Doprsraad: Wie zijn wij en waar zijn we mee bezig?

Dorpsraad Sint Tunnis

heeft nieuws voor u!

Noteer de activiteiten van Dorpsraad Sint Tunnis

in uw agenda!

bottom of page