top of page

Werk in Uitvoering

Onze gemeente Land van Cuijk werkt continue aan een betere openbare ruimte met verbeteringen aan wegen, trottoirs, fietspaden, speelplaatsen, groenvoorzieningen en parken. Er zijn diverse projecten om dit systematisch aan te pakken. De gemeente luistert ook naar dorps- en wijkraden voor extra inbreng van wensen, ideeën en problemen. Deze inbreng wordt beoordeeld en de gemeente beslist of ze op korte of middellange termijn worden gerealiseerd. Dit heeft betrekking op structurele aanpassingen, niet op kleinere zaken zoals scheve tegels of overhangende takken. Voor deze zaken is de mijngemeente-app beschikbaar.

Download de MijnGemeente app gratis via Google Play(Deze link gaat naar een andere website) of App Store(Deze link gaat naar een andere website).

Icon Mijn Gemeente App.jpg

De dorpsraad wil graag horen of er wensen, ideeën of knelpunten zijn met betrekking tot de openbare ruimte in ons dorp. Als je een wens, idee of probleem hebt, ontvangen we dat graag. Denk hierbij ook aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van ons dorp. Stuur jullie input naar: info@dorpsraadsinttunnis.nl. Het is nuttig om een duidelijke toelichting te geven, zodat we dit goed kunnen onderbouwen richting de gemeente.

WerkinUitvoering.png
bottom of page