top of page

Werk in Uitvoering

Onze nieuwe gemeente zorgt voor de verbetering van de openbare ruimte: wegen, trottoirs, fietspaden, speelplaatsen, openbaar groen, parken, etc. Hiervoor plant onze gemeente een groot aantal projecten om hier gestructureerd aan te werken. Daarnaast stelt de gemeente dorps- en wijkraden in de gelegenheid om aanvullende wensen, ideeën en knelpunten aan te dragen. Deze worden dan beoordeeld door de gemeente. Die beslist dan of ze worden uitgevoerd op korte of middellange termijn. Het gaat dan om structurele aanpassingen, niet om kleinere zaken, zoals scheve tegels en overhangende takken. Daarvoor kan iedereen terecht op de mijngemeente-app. 

 

De dorpsraad wil graag inventariseren of er wensen, ideeën en/of knelpunten zijn met de openbare ruimte in ons dorp. Heb je een wens of idee of ervaar je een knelpunt dan horen wij dat graag. Denk hierbij ook aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in ons dorp. 

Jullie wensen, ideeën en knelpunten worden graag ontvangen op: info@dorpsraadsinttunnis.nl

Geef ook een goede toelichting; dat helpt om een goede onderbouwing  te geven aan de gemeente. 

 

Samen maken we er werk van. 

WerkinUitvoering.png
bottom of page