top of page

Plaatsen van een artikel 

Aanleveren kopij en advertenties voor de volgende uitgave kan telkens tot de 20e van de maand daarvoor via e-mail: redactie@trotssinttunnis.nl (kopij)

adverteren@trotssinttunnis.nl (advertenties)

Soms, als uitzondering, kan het de 18e zijn. Dit staat vermeld in de voorgaande TROTS.

Voorwaarden waar een artikel aan moet voldoen 

  1. Artikelen met onwelvoeglijke taal, bedreigingen, een beledigend karakter e.d. worden niet geplaatst. Wat als onwelvoeglijk, bedreigend of beledigend wordt opgevat is ter beoordeling van de redactie.

  2. Anonieme artikelen worden niet geplaatst.

  3. De plaatsingsruimte in Trots Sint Tunnis is beperkt. Ingezonden artikelen mogen niet te langer zijn dan 200 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen in te korten.

  4. Het is ter beoordeling aan de redactie of een artikel wel of niet geplaatst wordt. Bij het niet plaatsen van een artikel zal de redactie dit communiceren met de indiener. 

  5. Een artikel dient vóór de 20e van de maand binnen te zijn. Soms, als uitzondering, kan het de 18e zijn. Dit staat vermeld in de voorgaande TROTS.

  6. Een artikel mag geen commercieel karakter hebben, met uitzondering van de ‘adverteerder aan het woord’. 

  7. Bij een artikel plaatsen we indien daar ruimte voor is graag een foto. De indiener is AVG-technisch zelf aansprakelijk voor aangeleverde foto’s.

  8. Artikelen die geplaatst zijn in de Trots Sint Tunnis kunnen zonder dat er om expliciete toestemming gevraagd wordt ook geplaatst worden op de website Samen Sint Anthonis. 

bottom of page