top of page

Dorpsblad Trots Sint Tunnis

Onze doelstelling is het maandelijks uitgeven van een aantrekkelijk dorpsblad dat op een positieve manier verslag doet van de ontwikkelingen en initiatieven in het dorp.

Een belangrijk streven van de dorpsraad is het verbeteren van de communicatie in Sint Tunnis en het fungeren als een platform voor initiatiefnemers die activiteiten organiseren. De Trots geniet een aanzienlijke lezerskring en wordt zeer gewaardeerd. Bovendien zijn we financieel onafhankelijk van gemeentelijke ondersteuning, mede dankzij de lokale ondernemers die adverteren in de Trots. Wat begon met 12 pagina's, is nu uitgegroeid tot een maandelijkse oplage van 2.100 exemplaren, die huis-aan-huis wordt verspreid en minimaal 24 pagina's telt

2023 Redactie Trots.jpg

De redactie van TROTS, van links naar rechts:

Bovenste rij: Ronald, Rian en Jos.

Middelste rij: Henny, Hella, Judith en René.

Onderste rij: Arie, Monique en Ellen.

2020401 TROTS april.jpg

De eerste uitgave, april 2020

bottom of page