Nieuwsbrief Dorpsraad

laatste update, 1 oktober 2019

1 oktober 2019

vierde Nieuwsbrief september  2019. 

Ditmaal besteden we in dit nummer uitgebreid aandacht aan de activiteiten rond 75 jaar bevrijding, stand van zaken project Vitale Kernen en het Dorpsontwikkelingsplan. 

Bekijk hier de nieuwsbrief nr. 4.

30 maart 2019

derde Nieuwsbrief. april 2019. 

 In dit nummer stellen wederom drie dorpsraadsleden zich aan u voor en leest u meer over onze activiteiten. We hebben extra aandacht besteed aan de N602, het Vitale Kernen project en het Leefbaarheidsfonds. We wensen u veel leesplezier.

Bekijk hier de nieuwsbrief nr. 3.

8 december 2018

tweede Nieuwsbrief, december 2018

Na de positieve reacties op onze eerste nieuwsbrief en het groeiend aantal volgers op Facebook en Instagram zijn we vol enthousiasme doorgegaan op de ingeslagen weg. In dit nummer vooral aandacht aan het project Vitale Kernen, duurzaamheid,  buurtpreventie en natuurlijk onze jaarlijks terugkerende Nieuwjaarsborrel. 

Bekijk hier de nieuwsbrief nr. 2.

30 september 2018

Eerste Nieuwsbrief, september 2018

De nieuwsbrief zal circa vier keer per jaar bij u op de deurmat vallen. In deze eerste versie stellen wij ons graag aan u voor. We willen ook vertellen waar wij mee bezig zijn en wat de opbrengsten daar al van zijn geweest. Tevens willen wij u attenderen op het project van de Vitale Kernen, een budget waar u als inwoner wellicht een leuk initiatief voor heeft. We sluiten af met de agenda om u op de  hoogte te houden van belangrijke data met betrekking tot de dorpsraad. Bekijk hier de nieuwsbrief.

Realisatie:  steRk tekst en vorm