top of page

Dorpsblad Trots Sint Tunnis

Doelstelling:

Maandelijks uitgeven van een lekker lezend dorpsblad waarin op een positieve manier bericht wordt over de ontwikkelingen en initiatieven in het dorp Sint Anthonis.

Een van de speerpunten van de dorpsraad is de verbetering van de communicatie in Sint Tunnis. Vooral een platform zijn voor initiatiefnemers voor alles wat er georganiseerd wordt. Op de achterzijde van de Trots ziet u dat we inmiddels ongeveer tientallen activiteiten per maand hebben. De Trots wordt goed gelezen en erg gewaardeerd. Bovendien zijn we financieel onafhankelijk van gemeentelijke ondersteuning, ook door de lokale ondernemers die in de Trots adverteren. Waar we ooit begonnen met 12 pagina’s verschijnt de Trots nu maandelijks in een oplage van 2.100 exemplaren, huis-aan-huis met minimaal 24 pagina’s.

2023 Redactie Trots.jpg

De redactie van TROTS, van links naar rechts:

Bovenste rij: Ronald, Rian en Jos.

Middelste rij: Henny, Hella, Judith en René.

Onderste rij: Arie, Monique en Ellen.

2020401 TROTS april.jpg

De eerste uitgave, april 2020

bottom of page