Nieuwsbrief Dorpsraad

laatste update, 14 december 2019

5de  Nieuwsbrief Trots Sint Tunis 

De Dorpsraad Sint Tunnis breng inmiddels alweer de vijfde editie uit van de nieuwsbrief TROTS Sint Tunnis.

In deze  uitgave besteden we extra aandacht aan:

  • Nieuwjaarsborrel met optreden van cabaretgroep 'Iets van NIKS'

  • stand van zaken 'Toekomstbestendig MFA Oelbroeck'

  • Dorpsontwikkelingsplan

  • Carnaval 2020

  • en terugblik 'Sint Tunnis herdenkt en viert 75 jaar vrijheid’

Bijgevoegd de digitale versies.

Realisatie:  steRk tekst en vorm     Colofon: deze website is een initiatief van de Dorpsraad Sint Tunnis