Rene Teunissen

Aandachtsgebieden: Communicatie, Leefbaarheidsfonds, Vitale Kernen en Dorpsontwikkelingsplan.

Geboren in Boxmeer, maar al op jonge leeftijd verhuisd naar Sinttunnis. Techniek is mijn achtergrond. Ik zet mij graag in om de ambities van de dorpsraad waar te maken. Ik denk dat communicatie en samenwerking daarbij cruciaal is. Garen op de klos in mijn motto. Ik houd mij dan ook actief bezig met onze nieuwsbrief, de website en onze aanwezigheid op sociale media, maar ook het Leefbaarheidsfonds en de Vitale Kernen horen bij mijn aandachtsgebieden.

Realisatie:  steRk tekst en vorm     Colofon: deze website is een initiatief van de Dorpsraad Sint Tunnis