Hanny Markerink

Aandachtsgebied: Online dorpsplein Samen Sint Anthonis, doelgroepen verenigingen, vrijwilligers en ouderen.

Ik woon sinds 1977 met heel veel plezier in Sint Tunnis, mijn roods liggen in de achterhoek. Als buurtverbinder van het online dorpsplein, wil ik mij inzetten voor het versterken van de onderlinge verbindingen tussen inwoners, verenigingen, en belangenorganisaties. Het platvorm is ondersteunend aan zicht- en vindbaar maken wat er al is, contacten leggen met inwoners is het uitgangspunt. Een uitdaging voor mij is om als lid van de dorpsraad de belangen te behartigen van de doelgroepen in relatie tot Samen Sint Anthonis.

Realisatie:  steRk tekst en vorm     Colofon: deze website is een initiatief van de Dorpsraad Sint Tunnis