top of page

Programmaraad Oelbroeck

De programmaraad van Oelbroeck richt zich voornamelijk op activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en verbinding. Hierbij kun je denken aan thema's zoals Zorg & Welzijn, Informatie & Kennis, Positieve Gezondheid en Muziek/Dans & Kunst/Cultuur. Het accent ligt vooral op lokale en regionale activiteiten die binnen deze genoemde deelgebieden vallen.

Voor meer informatie: https://www.oelbroeck.nl/over-ons/

Gezondheidsmarkt.jpg
bottom of page