top of page

Gebruikersraad Oelbroeck

De gebruikersraad van Oelbroeck is samengesteld uit een achttal gebruikers van Oelbroeck, waaronder de dorpsraad.

De gebruikersraad functioneert als een klankbord en toetsing richting het bestuur over de jaarlijkse plannen. 

Bestuur ziet gebruikersraad als een soort “OR” voor haar, in het gezamenlijk belang een zo’n goed en mooi Oelbroeck nu en in de toekomst voor onze gemeenschap.

20221225 Vast Gebruikers Oelbroeck.png
bottom of page