top of page

Gebruikersraad Oelbroeck

De dorpsraad is vertegenwoordigd in de gebruikersraad van Oelbroeck. De gebruikersraad is in 2022 opgestart als opvolger van de klankbordgroep en bestaat uit acht gebruikers.
De gebruikersraad functioneert als klankbord en toetsing richting het bestuur van Oelbroeck. 

We willen samen voor de gemeenschap een goed en mooi Oelbroeck, nu en in de toekomst. 

20221225 Vast Gebruikers Oelbroeck.png
bottom of page