top of page

Gebruikersraad Oelbroeck

De dorpsraad is vertegenwoordigd in de gebruikersraad van Oelbroeck. De gebruikersraad is in 2022 opgestart als opvolger van de klankbordgroep Oelbroeck.
De gebruikersraad functioneert als klankbord en toetsing richting het bestuur van Oelbroeck. 

20221225 Vast Gebruikers Oelbroeck.png
bottom of page