top of page

Dorpsagenda

Doelstelling

Verenigingen en stichtingen mogelijkheid geven om evenementen voor een groot publiek aan te kondigen.

 

Uitleg Dorpsagenda

Wil jij ook dat jouw activiteiten en evenementen op het kombord en in de Trots Sint Tunnis komen te staan? Er zijn meerdere manieren waarop dit kosteloos kan en in dit schrijven willen we daar meer over uitleggen.

Lever een afbeelding van de activiteit aan via agenda@dorpsraadsinttunnis.nl. We streven ernaar de afbeeldingen tussen de 6 en 10 seconden te laten zien. Zorg er dus voor dat de afbeelding zo duidelijk is dat hij in het voorbijrijden goed te lezen is, dus niet te veel tekst.

Verhouding 16 : 9 (bijvoorbeeld 1920 x 1080 px). Formaat het liefst jpg. Aan de randen  circa 5% vrijhouden. Hier geen belangrijke info inzetten, dit kan deels wegvallen.  Filmpjes en of animaties van maximaal 10s zijn ook mogelijk. Formaat het liefst mp4.

Als je hier hulp bij wilt, dan kan dit ook. Lever de benodigde gegevens dan uiterlijk 2 weken van tevoren aan.

20221023 tekstplaatsen.png

Agenda Dorpsblad Trots Sint Tunnis

De activiteiten die de laatste pagina van de trots vullen worden iedere 20e van de maand verzameld. Als je wilt dat jouw activiteit of evenement hier geplaatst wordt, lever dan voor de 20e de titel, locatie, datum en in enkele woorden een omschrijving van de activiteit aan via de Agenda van SamenSintAnthonis.nl. In deze agenda is er ook de mogelijkheid om meerdere geplande activiteiten te vermelden. Dan kunnen andere verenigingen hier al vast rekening mee houden. Dit ter voorkoming van meerdere evenementen op het zelfde moment.

Agendacommissie.jpg

De Dorpsagenda Commissie, van links naar rechts: René Teunissen, Peter Willems, Roy Geerts en  Didi Claessens.

Ook `zijn er mogelijkheden om advertenties te plaatsen. Kijk hier voor de tarieven.

bottom of page