Dorpsagenda

Doelstelling

Verenigingen en stichtingen mogelijkheid geven om evenementen voor een groot publiek aan te kondigen.

 

Uitleg Dorpsagenda

Wil jij ook dat jouw activiteiten en evenementen op het kombord en in de Trots Sint Tunnis komen te staan? Er zijn meerdere manieren waarop dit kosteloos kan en in dit schrijven willen we daar meer over uitleggen.

Lever uiterlijk een week van tevoren een leesbare afbeelding van de activiteit aan via agenda@dorpsraadsinttunnis.nl. We streven ernaar de afbeeldingen tussen de 7 en 10 seconden te laten zien. Zorg er dus voor dat de afbeelding zo duidelijk is dat hij in het voorbijrijden goed zichtbaar is. Verhouding 300x208.

Als je hier hulp bij wilt, dan kan dit ook. Lever de benodigde gegevens dan uiterlijk 2 weken van tevoren aan en geef dit in de mail aan.

 

De activiteiten die de laatste pagina van de trots vullen worden voor iedere 20e van de maand verzameld. Als je wilt dat jouw activiteit of evenement hier geplaatst wordt, lever dan voor de 20e de titel, locatie, datum en in enkele woorden een omschrijving van de activiteit aan via agenda@dorpsraadsinttunnis.nl

Het is ook mogelijk om je geplande activiteiten en evenementen via Agenda van SamenSintAnthonis.nl in te voeren. Voor het publiceren van de Trots Sint Anthonis en de activiteiten op het kombord wordt ook altijd deze agenda benut.

 

Vind je het prettig om al je geplande activiteiten van dit jaar alvast in een keer door te geven. Dat kan ook door te mailen naar agenda@dorpsraadsinttunnis.nl.

Agendacommissie.jpg

De Dorpsagenda Commissie, van links naar rechts: René Teunissen, Peter Willems, Roy Geerts, Didi Claessens en René Ponsen.

Ook `zijn er mogelijkheden om advertenties te plaatsen. Kijk hier voor de tarieven.