top of page

4 mei herdenking

Doelstelling: Het samen met de gemeente op een respectvolle manier organiseren van de 4 mei herdenking voor alle inwoners van Sint Anthonis.

De jaarlijkse 4 mei-herdenking gaat op de oude werkwijze door. Dus één keer per zeven jaar is in ieder kerkdorp van de voormalige gemeente Sint Anthonis een grote herdenking. In de tussenliggende jaren vindt er wel een bloemlegging plaats, zonder formaliteiten.

Enkele publicaties over de herdenkingen en het 75 jarige bevrijdingsfeest in 2019

2019

Enkele bewegende beelden van Sint Anthonis tijdens de bevrijding

Logo 75 jaar.png

Om te vieren dat inwoners van Sint Anthonis al 75 jaar in vrijheid mogen leven, organiseerde de Dorpsraad Sint Tunnis in samenwerking met plaatselijke organisaties op zaterdag 28 september een reeks activiteiten voor jong en oud. Het werd een memorabele dag van herdenken, beleven en zeker ook feesten.

Er was een programma samengesteld met voor elk wat wils. Sint Anthonis beet de spits af in de gemeente, want de meeste zusterdorpen hebben in 2020 ook één of meer activiteiten.

De Dorpsraad wil iedereen bedanken die aan  dit evenement  meegewerkt heeft. Zonder deze medewerking was het geen groot succes geworden.

Binnenkort zullen ook de andere dorpen hun activiteiten gaan organiseren.

Flyer Agenda 75 Jaar Bevrijding Sint Tunnis

Bevrijdingsactiviteiten.png

Officieel moment

De dag werd officieel gestart met het in ontvangst nemen van de oorlogsdecoraties van captain Ronald Ellis. Bevrijder Ellis sneuvelde op 28 september 1944, waarna hij met drie andere gesneuvelde militairen werd begraven op het kerkhof aan de Breestraat. Zijn neef, die de decoraties bezit, was vanuit Nieuw-Zeeland overgevlogen naar Sint Tunnis om deze in het gemeentehuis in aanwezigheid van genodigden over te dragen.

Bewegen en wandelen in Vrijheid

Speciaal voor de jeugd was er vanaf 13.00 uur op het grasveld aan de Brink ‘Bewegen in Vrijheid’. Op deze middag konden  de jongeren zich naar hartenlust uitleven op de verschillende toestellen van Rongen Aktief.
Een andere activiteit was ‘Wandelen in Vrijheid’, een dorpswandeling die langs historische locaties in Sint Anthonis voerde. De wandeling (1,3 km), was uitgezet door Piet Verhoeven en begon om 14.30 uur bij verzorgingshuis Op ’t Hoogveld. Van daar ging het naar het monument ‘De zon van onze hoop’ (hoek Lepelstraat-Kolonel Silvertoplaan). Hier sloten genodigden zich aan voor een muzikale groet en kranslegging bij het monument.

fotogalerij < 17 foto's >

Vervolgens ging het gezelschap via de Lepelstraat naar de vier oorlogsgraven op het oude kerkhof, waar een kranslegging plaats vond. Aansluitend bracht het Sint Anthoniusgilde op de Brink een vendelgroet. Met het gilde voorop trok de ‘vredesstoet’ vervolgens via de Peter Zuidstraat en de Jutta van Nassaulaan naar MFA Oelbroeck. Voor meer informatie:

Vrijheidswandeling in Sint Anthonis

Bijlage Vrijheidswandeling in Sint Anthonis

Expositie ’75 jaar Vrijheid’
In het gemeenschapshuis stond koffie/thee met iets lekkers klaar. Na een korte toespraak kon expositie ’75 jaar Vrijheid’ worden bekeken. Deze was samengesteld door een werkgroep van de heemkring onder leiding van Jan de Kleijnen.

Expositie.jpg

Bevrijdingsconcert

Gasten in Oelbroeck, maar ook inwoners die graag een bijzonder stuk muziek horen, werden getrakteerd door de jubilerende muziekvereniging Sint Cecilia. Het gezelschap onder leiding van Marc Thijssen verzorgde een Vredesconcert van een half uur, waarbij bekende nostalgische nummers uit de oorlogsperiode in het repertoire waren opgenomen.

Harmony.jpg

Sinttunnise Feestavond.

Daarna werd het podium vrijgemaakt voor de Sinttunnisse avond met de Kofferbent, een plaatselijke band die zijn naam helemaal  waarmaakte.  Ook hebben enkele dj's, waaronder Piet Stuufklei ,acte de présence gegeven. 

Optreden Kofferbent

bottom of page