Woningbouw

Laatste update 5 maart 2019

De dorpsraad vindt woningbouw in Sint Tunnis erg belangrijk. Vooral de bouw van betaalbare woningen en dat de jeugd een kans geboden moet worden om in ons dorp te blijven wonen heeft onze speciale attentie. 

5 maart 2019

Bouwplan Op de Beek

Gezien de belangstelling voor fase I en II van de Sprenkel wordt er nu gekeken naar een passend vervolg.  Mooiland en Vastgoedregisseur B.V zullen de huizen gaan  bouwen. Donderdag 21 februari heeft de project ontwikkelaar Vastgoedregisseur B.V. alvast haar deel van het plan gepresenteerd.

Het betreft circa 9 woningen waarvan er één of twee voor de huur zullen zijn.  De rest worden koopwoningen. De woningen zullen veel gelijkenis gaan vertonen met wat er is/wordt  gebouwd op de Sprenkel 1 en 2. Doelgroep zijn vooral senioren. Kijk hier voor de complete presentatie.

10 februari 2019

Onderzoek huidige woonsituatie en woonwensen.

De gemeente onderzoekt de woonwensen van haar inwoners. Bent u tevreden over uw huidige woning? Zijn er dingen die u graag anders ziet?

Doe mee
Kortom, de gemeente is zeer benieuwd naar de mening van haar inwoners.

Open de enquête via https://www.companen.nl/onderzoek/no-brabantopen of via het bericht op www.sintanthonis.nl

Het onderzoek
Alle inwoners van de gemeente kunnen mee doen aan het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek staan in de zomer van 2019 op de website van de gemeente.

25 september 2018

Potentiële woonstarters

De jeugd moet gelegenheid  geboden worden om in Sint Tunnis te blijven wonen. Want als er geen betaalbare woonruimte aanwezig is, gaan de jongeren het dorp uit en staat de leefbaarheid op termijn onder druk. 25 september 2018 was er een, door de gemeenteraad, georganiseerde bijeenkomst voor potentiële woonstarters. Zie hier het verslag.

Realisatie:  steRk tekst en vorm     Colofon: deze website is een initiatief van de Dorpsraad Sint Tunnis