top of page

Woningbouw

Laatste update 24 april 2020

De dorpsraad vindt woningbouw in Sint Tunnis erg belangrijk. Vooral de bouw van betaalbare woningen en mogelijkheden voor onze jeugd om Sint Tunnis te kunnen blijven wonen hebben onze volledige aandacht.

Wongingbouwprogramma 2020.jpg

25 januari 2020

Bouwplan Op de Beek

Gezien de belangstelling voor fase I en II van de Sprenkel komt er een passend vervolg. 

Mooiland en Vastgoedregisseur B.V zullen de huizen gaan  bouwen. 

Het betreft circa 9 woningen waarvan er 3 te huur zijn. De woningen zullen veel gelijkenis gaan vertonen met wat er is gebouwd op de Sprenkel 1 en 2. Doelgroep zijn vooral senioren.

Bekijk hier de brochure.

20200126 start bouwen of de beek_1.jpg
Impressie.jpg
Op de Beek.jpg

30 november 2019

Tiny Houses

De gemeente heeft beleid vastgesteld voor de pilot Tiny Houses. De belangrijkste punten daaruit zijn:

  • De gemeente gaat onderzoeken of op de Blauwstraat in Oploo en op De Roting in Wanroij een gemeentelijke pilot gestart kan worden.

  • Particulieren op basis van dit beleid zelf een locatie kunnen ontwikkelen.

  • De woningen zullen na de periode van 10 jaar weer worden verwijderd.

  • De woningen worden nu|-op-de-meter en van duurzame materialen gebouwd.

  • Per kern wordt een maximum van 2 Tiny Houses per 1000 inwoners gesteld.

  • ln de gemeentelijke pilot geldt jongeren uit onze gemeente tot 30 jaar en spoedzoekers voorrang krijgen.

  • Een particuliere initiatiefnemer mag zelf zijn doelgroep bepalen.

  • De woningen worden in het sociale huursegment verhuurd.

10 februari 2019

Onderzoek huidige woonsituatie en woonwensen.

De gemeente onderzoekt de woonwensen van haar inwoners. Bent u tevreden over uw huidige woning? Zijn er dingen die u graag anders ziet?

Doe mee
Kortom, de gemeente is zeer benieuwd naar de mening van haar inwoners.

Open de enquête via https://www.companen.nl/onderzoek/no-brabantopen of via het bericht op www.sintanthonis.nl

Het onderzoek
Alle inwoners van de gemeente kunnen mee doen aan het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek staan in de zomer van 2019 op de website van de gemeente.

25 september 2018

Potentiële woonstarters

De jeugd moet gelegenheid  geboden worden om in Sint Tunnis te blijven wonen. Want als er geen betaalbare woonruimte aanwezig is, gaan de jongeren het dorp uit en staat de leefbaarheid op termijn onder druk. 25 september 2018 was er een, door de gemeenteraad, georganiseerde bijeenkomst voor potentiële woonstarters. Zie hier het verslag.

Woningbouw.jpg
bottom of page