'We Want You' voor verenigingen

Doelstelling: Verenigingen en stichtingen in Sint Anthonis ondersteunen in het vinden van bestuurders en andere essentiële vrijwilligers. Het adviseren van besturen met bestuurlijke vraagstukken en problemen.

 

Eind 2021 heeft de dorpsraad een verenigingsavond georganiseerd. Hier kwam naar voren dat verenigingen en stichtingen niet altijd de tijd en capaciteit hebben om nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te werven. Om deze verengingen en stichtingen hierbij te ondersteunen, heeft de werkgroep enkele personen bereid gevonden die samen een commissie vormen. Zij hebben allen bestuurlijke ervaring en een groot netwerk. Deze commissieleden durven op mensen af te stappen die normaliter niet gevraagd zouden worden. Zij kunnen de verenigingen ook tips geven om zelf beter te werven. 

Deze commissie bestaat uit de volgende personen: Evelien Baltussen, Gijs Naus, René Ponsen, Johan Sterke, Jos Verbeeten en Huberiet Vollenberg en heeft de passende naam: ‘We want you’. 

Mocht een vereniging problemen hebben met de bezetting van het bestuur, dan kunnen zij contact opnemen via wewantyou@dorpsraadsinttunnis.nl. Vervolgens gaat de commissie hiermee aan de slag.