'We Want You' voor verenigingen

Doelstelling: ondersteunen van de verenigingen in Sint Tunnis. 

 

Eind 2021 is er een verenigingsavond geweest, waar diverse verenigingen aanwezig waren. Hier kwam onder andere naar voren dat verenigingen niet altijd de tijd en capaciteit hebben om nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te werven. Om deze verengingen hierbij te ondersteunen, heeft de werkgroep zes personen bereid gevonden die samen een commissie vormen. Zij hebben allen bestuurlijke ervaring en een groot netwerk. Deze commissieleden durven op mensen af te stappen die normaliter niet gevraagd zouden worden. Zij kunnen de verenigingen ook tips geven om zelf beter te werven. 

Deze commissie bestaat uit de volgende personen: Evelien Baltussen, Gijs Naus, René Ponsen, Johan Sterke, Jos Verbeeten en Huberiet Vollenberg en heeft de passende naam: ‘We want you’. 

Mocht een vereniging problemen hebben met de bezetting van het bestuur, dan kunnen zij contact opnemen via wewantyou@dorpsraadsinttunnis.nl. Vervolgens gaat de commissie hiermee aan de slag en bepaalt wie van hen deze vereniging het beste kan ondersteunen.