Sportakkoord Sint Anthonis

7 juli 2020 

Met de inbreng van vele partijen is er een mooi Lokaal Sportakkoord opgesteld. Het college heeft inmiddels ingestemd met het sportakkoord. Zie hier het definitieve “Sportakkoord Sint Anthonis”.

 

Vanwege corona kan er op dit moment geen officieel startmoment georganiseerd worden. Waarschijnlijk wordt het nu de nationale sportweek, de week van 21 september a.s. Nadere informatie volgt nog.

 

Hoe verder?

De gemeente Sint Anthonis en de gemeente Boxmeer hebben één kernteam samengesteld voor beide sportakkoorden.

Er zijn namelijk veel overeenkomsten tussen beide akkoorden en vele handen maken licht werk. Het kernteam bestaat uit een 10-tal mensen vanuit verschillende disciplines en kwam voor het eerst op 30 juni bij elkaar. 

 

De subsidiemiddelen voor de uitvoering zijn inmiddels aangevraagd bij het ministerie. Het ministerie stelt voor de jaren 2020-2021-2022 middelen beschikbaar voor de uitvoering van de lokale sportakkoorden. Voor de besteding van deze middelen én voor de inzet van de vouchers vanuit de sportbonden zal het kernteam een coördinerende rol hebben.

 

Realisatie:  steRk tekst en vorm     Colofon: deze website is een initiatief van de Dorpsraad Sint Tunnis