Paul Sommers

Aandachtsgebieden: Duurzaamheidsprojecten en Ondernemers Sint Anthonis

Geboren bij de buren in het Leker, maar nu woonachtig in Sinttunnis. Druk met ons installatiebedrijf, maar toch vind ik tijd om mij in te zetten voor ons mooie Brinkdorp. Ik houd mij in de dorpsraad bezig met de nieuwe kerstverlichting en de duurzaamheidsprojecten. Tevens kom ik op voor de belangen van de lokale ondernemers. Ik hoop door mijn inzet ook nieuwe vrijwilligers voor ons dorp te mobiliseren en enthousiasmeren.

Realisatie:  steRk tekst en vorm     Colofon: deze website is een initiatief van de Dorpsraad Sint Tunnis