Marc Thijssen

Aandachtsgebied: Jeugd, Cultuur en Adviesraad Vitale Kernen

Opgegroeid in Sint Tunnis en sinds 2018 lid van de dorpsraad. Als orkestdirigent ben ik werkzaam bij diverse verenigingen. Tevens actief bij muziekvereniging Sint Cecilia en Heemkunde Sint Tunnis in Oelbroeck. Leefbaarheid en cultuur zijn erg belangrijk, ik zet mij hier graag voor in. Samenwerking en bruggen slaan, zijn hierbij een pré!

Realisatie:  steRk tekst en vorm     Colofon: deze website is een initiatief van de Dorpsraad Sint Tunnis