Locatie openbare vergaderingen

De vergaderingen van de Dorpsraad vinden plaats in MFA Oelbroeck

Breestraat 1d
5845 AX Sint Anthonis

Meestal maken we gebruik van Muziekruimte 2.

Van 20.00 tot circa 22.00 is er de openbare vergadering.

Indien u erbij wilt zijn, graag om 20.00 aanwezig zijn.

U kunt onderwerpen aandragen en er is inspraak recht voor en na de vergadering.

Realisatie:  steRk tekst en vorm     Colofon: deze website is een initiatief van de Dorpsraad Sint Tunnis