Dorpsontwikkelingsplan

laatste update 19 januari 2019

Graag nodigt de Dorpsraad je uit om kennis te nemen van onze activiteiten en plannen. Dit kan door op donderdag 23 januari aanstaande onze jaarvergadering te bezoeken, waarna aansluitend de inloopavond voor het dorpsontwikkelingsplan start.

Laat je informeren door de werkgroep leden over de plannen, stel vragen en geef je mening over de gekozen koers.

De jaarvergadering begint om 19.30 uur en zal, gelet op het nakomende programma, niet zo lang duren. De inloop voor het dorpsontwikkelingsplan start om 19.50 uur

De Dorpsraad Sint Tunnis nodigt je van harte uit.

Bekijk hier al vast de presentatie van ons Dorpsontwikkelingsplan.

De gemeente Sint Anthonis heeft als opvolger van Vitale Kernen het project met dorpsontwikkelingsplannen opgezet. De zeven kerkdorpen van de gemeente schrijven in groepen van twintig inwoners aan een plan om hun dorp te verbeteren. De dorpsraad is hier nauw bij betrokken. Onze groep van twintig inwoners zal uiteindelijk komen tot een plan met concrete projecten en investeringen om de leefbaarheid van Sint Tunnis te verbeteren. Daarmee kunnen vastgelopen projecten weer worden  aangezwengeld en nieuwe projecten worden gestart. Het projectteam heeft op dit moment enkele doelen in het vizier en wel de volgende:

 • méér bekendheid genereren aan activiteiten ​in ons dorp

 • kijken hoe we ons vrijwilligersbestand kunnen verstevigen en méér leden kunnen werven

 • realiseren van een meer aantrekkelijke entree van ons dorp 

 • een bruisende Brink

 • betaalbare  woningen realiseren voor ouderen en starters, óók huur

Deze onderwerpen willen we met dit ontwikkelingsplan gaan aanpakken. Naar verwachting zullen we begin komend jaar een infoavond over de projecten organiseren voor onze inwoners. Houd daarvoor de media goed in de gaten! Wilt u in het komende proces een rol spelen, laat het ons weten!

Wat is een dorpsontwikkelingsplan?

 • Samenvatting kenmerken en kwaliteiten dorp

 • Toekomstvisie voor het dorp en buitengebied

 • Doelstellingen per thema, zoals woningbouw, verkeersveiligheid, verenigingsleven, voorzieningen

 • Voorgestelde maatregelen

 • Prioriteitsplanning

Waarom een dorpsontwikkelingsplan?

 • Het behoud en het verbeteren leefbaarheid dorp. Een deel van een prettige leefomgeving is dat inwoners het idee hebben dat ze inbreng hebben.

 • Knelpunten inventariseren

 • Aansluiten bij wensen en ideeën van bewoners

 • Lokale kennis gebruiken (plan van en door bewoners)

 • Draagvlak proberen te creëren

 • Samen creatief zoeken naar oplossingen

 • Mogelijkheid om pro-actief te reageren

 

Alle voordelen op een rij

 • Duidelijk en breed gedragen plan

 • Ideeën en creativiteit van alle bewoners benut. Plan van onderop.

 • Open communicatie

 • Betere samenwerking met de gemeente en andere organisaties

 • Meer kans op uitvoering

 • Vroegtijdig inspringen op (plattelands-)ontwikkelingen

 • Onderwerpen kunnen integraal bekeken worden en verbonden worden

Realisatie:  steRk tekst en vorm     Colofon: deze website is een initiatief van de Dorpsraad Sint Tunnis