Buurtpreventie

27 augustus 2018, 19.00 uur

Het eerste half uur van de bijeenkomst wordt door Dorpsraad Sint Tunnis aangegrepen om aandacht te vragen voor WhatsApp buurtpreventie. Op uitnodiging van de dorpsraad geven de wijkagenten Hans Ooms en Rachel Rongen van het politieteam Maas en Leijgraaf een uiteenzetting over deze app, die op de telefoon of tablet staat, elkaar snel op de hoogte houden van alarmerende situaties. De beheerder van een app-groep staat in nauw contact met de gemeente en de wijkagent.
Op verzoek van inwoners plaatst de gemeente uniforme 'WhatsApp buurtpreventie' borden bij elk dorpskombord en elke toegangsweg. Op 1 maart onthulde burgemeester Marleen Sijbers in Ledeacker het eerste bordje van de buurt app.
De informatieavond is op 27 augustus van 19.00 tot 22.00 uur in MFA Oelbroeck, Breestraat 1d in Sint Anthonis. Inwoners van Sint Anthonis en Ledeacker, evenals andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Realisatie:  steRk tekst en vorm     Colofon: deze website is een initiatief van de Dorpsraad Sint Tunnis